Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Stručno usavršavanje – stručno metodičke teme: Programski jezik JAVA – uvod u e-tečaj, pripremna rad

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima/nastavnicima Informatike/računalstva osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zagreb, Visoko učilište Algebra, Ilica 242

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Frane Urem, Darko Jureković, Eugen Ban

Ciljevi:

  • obaviti pripremu za samostalan rad na e-tečaju
  • upoznati se s osnovnim pojmovima, načelima i elementima programiranja u JAVA-i
  • samostalno izraditi jednostavne programe u JAVA-i
  • isplanirati, oblikovati i implementirati jednostavne programe u nastavi Informatike/računalstva

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, individualni rad na računalu

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručno usavršavanje odvija se u organizaciji AZOO u suradnji s Oracle Academy

Voditelj:

Viša savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Eugen Ban, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 698
E-adresa:  eugen.ban@azoo.hr