Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Stvaranje boljeg razumijevanja i prohodnosti na prijelazu iz predškolskog u školski dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Bedekovčina 

Broj polaznika: 70 sudionika.

Rok prijave: 17. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: odgojitelji mentori i savjetnici i stručni suradnici Dječjih vrtića Bedekovčina, Zvirek, i Osnovnih škola, Bedekovčina, Bedekovčina Stjepana Radića, Brestovec Orehovički i mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • osvještavanje i produbljivanje znanja o važnosti i načinima boljeg razumijevanja i povezivanja dvaju dijelova odgojno-obrazovnog sustava;
  • definiranje međusobnih očekivanja i uloga odgojitelja i učitelja;
  • osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje odgovarajućeg konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama;
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja, osobito akcijskih u području boljeg razumijevanja stilova učenja djece i njihovih potreba.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054