Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Suvremene nastavne strategije i tehnike u nastavi biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima biologije Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7A, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 21.ožujka 2013.

Predavači: dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, doc.i Gordana Cecić-Sule, prof.

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • steći osnovne informacije o provedbi Kurikuluma zdravstvenog odgoja u nastavi biologije
  • upoznati suvremene nastavne strategije i tehnike u nastavi biologije
  • demonstrirati vještine aktivnog slušanja i argumentiranog iznošenja mišljenja
  • moći prepoznati i raspravljati o rodnim/spolnim stereotipima
  • raspravljati o utjecaju medija i interneta na formiranju normi ponašanja i stavova učenika
  • primijeniti socijalnu vještinu kritičkog promišljanja, rješavanja problema i donošenja odluka.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, Frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za samovrednovanje sudionika i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Gordana Cecić-Sule, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
021/340 984