Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Timski pristup i suradnja u odgojno obrazovnom procesu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: OŠ Manuš, Split, Vukovarska 11

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 5. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica, Jadranka Domazet, viša savjetnica

Deana Gajić Kaličanin, prof.,  Ivka Kevalj,  dipl. uč., asistenti u nastavi

Ciljevi: sudionici će

  • unaprijediti vještine komunikacije sa različitim sugovornicima
  • poboljšati odnose s drugima kroz empatijsko slušanje
  • osvijestiti važnost timskog pristupa u odgojno-obrazovnom procesu
  • prepoznati važnost suradnje stručnog suradnika i učitelja na unapređivanju nastave
  • prepoznati pomoćnike u nastavi kao partnere u odgojno obrazovnom procesu
  • osvijestiti utjecaj kvalitetne suradnje s roditeljima na uspjeh učenika

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto Martinić, prof.,
telefon: 021/340 989