Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Učitelj – humanist i voditelj u svijet tehnologije

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji planiranog skupa namijenjeni su učiteljima razredne nastave s područja Karlovačke županije, županijskih voditeljica Karmen Novaković, Nade Božićević, Željke Polić

Mjesto održavanja: OŠ Dubovac, Primorska 9, 47 000 Karlovac

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 22.travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Boris Drandić, dipl. ped., Anita Dragičević, mag. prim. educ., Sandra Vuk, mag. prim. educ.

Ciljevi: naglasiti temeljnu zadaću učitelja-poučavanje učenika znanju i humanosti, pročistiti pojmove čovjeka kao duhovnog bića i bića slobode, prava na govor kao temeljnog čovjekovog prava i razgovora s drugima i drukčijima kao temeljene čovjekove obveze, pozvati učitelje na prenošenje djeci vlastitog humanizma kao najvažnije vrijednosti odgoja, potaknuti učitelje na promišljanje vlastite biti u odnosu na izazove digitalnog doba; upoznati učitelje s primjerima na kojima je vidljivo kako je potrebno povezati sadržaje Hrvatskog jezika, Matematike te Prirode i društva poštujući  načela interdisciplinarnosti i integracije, prepoznati svrhu integriranih zadataka u nastavi te načine njihovog vrednovanja, izrađivati integrirane zadatke; upoznati jedan od suvremenih pristupa učenju i poučavanju s digitalnim obrazovnim materijalom (flipped classroom), koncept i metodologiju rada u obrnutoj učionici te prednosti i nedostatke takvog poučavanja,  naučiti, uočiti i samostalno formirati sadržaje koji bi se koristili u “obrnutoj učionici”, osnažiti učitelje da samostalno oblikuju i oplemenjuju nastavne sadržaje koristeći digitalne materijale i alate

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, diskusija

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditeljica:  Jasmina Hamer, viša savjetnica

                      Agencija za odgoj i obrazovanje

                      telefon: 01 2785-068

                      e-adresa: jasmina.hamer@azoo.hr