Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Učenici s poremećajem iz spektra autizma (PSA)

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima svih županija RH-a

Mjesto održavanja: Zagreb, Tribina Grada, Kaptol 27

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 12. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Blaženka Brozović, doc. dr. sc. Sanja Šimleša, Alma Rovis Brandić

Ciljevi: sudionici će moći prepoznati razvojna odstupanja i jake strane djece s poremećajima iz spektra autizma (PSA), upoznati se s instrumentima probira i instrumentima kojima se nadopunjuje klinička procjena, s naglaskom na ADOS-2, ADI-opservacijskim protokolom za dijagnosticiranje PSA, znat će učiteljima/nastavnicima dati smjernice za izradu individualiziranog programa rada za djecu s PSA, prepoznati efikasne tretmane, razumjeti potrebe obitelji i učitelja/nastavnika te osmisliti sustav socijalnopedagoške podrške roditeljima i učiteljima/nastavnicima u radu s učenicima s PSA.

Metode i oblici rada: predavanja, radionica, rasprava; oblici: frontalni, grupni, individualni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131