Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Učenje i poučavanje nastavnoga predmeta Biologija u funkciji razvijanja prirodoslovne pismenosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: učiteljima biologije Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Medicinska škola u Rijeci, Braće Branchetta 11a, Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 29. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: Na temelju analize PISA ispitivanja 2015., nastavnici će promišljati o uzrocima nezadovoljavajućih rezultata naših učenika te predložiti način učenja i poučavanja koji će unaprijediti prirodoslovnu pismenost učenika i pridonijeti usvajanju temeljnih prirodoslovnih koncepata u nastavnom predmetu Biologija.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696
borjanka.smojver@azoo.hr