Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Unapređenje rada: kroz evaluaciju do promjene

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima koji su voditelji županijskih stručnih vijeća 

Mjesto održavanja: Učenički dom Gospić, Budačka 24

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc Valentina Kranželić, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Ciljevi: provest će se stručna evaluacija rada županjskh stručnih vijeća, procjena potreba i planiranje rada u narednoj školskoj godini

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131