Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Upoznavanje planinsko-kotlinskih prostora Jadra i Rađevine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup, dvodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici povijesti, geografije, glazbene i likovne umjetnosti i kulture i učitelji razredne nastave A modela

Mjesto održavanja: OŠ Nikole Andrića, Voćarska 2, 32 000 Vukovar

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 2. siječna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Mirjana Oreščanin, Dejana Okovački, Svetlana Antić, Bojana Brkić, Dragan Jović, Snežana Đekić, Stipe Skoče i Siniša Đuričić

Ciljevi: učitelji i nastavnici će na studijskom putovanju upoznati planinsko-kotlinske prostore Jadra i Rađevine, prirodne i društvene osobine; naučit će načine poticanja kreativnosti kod učenika

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava, primjer prakse; individualni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ponijeti stikove za snimanje pojedinih prezentacija

Voditelj:

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
dr. sc. Borislav Đekić
tel: 031/ 284 912