Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Vrednovanje i ocjenjivanje ishoda učenja u nastavi Prirode i društva

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: 8. 1. 2013. Program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih škola Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske; 27. 3. 2013. Program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih škola Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: 8. 1. 2013. OŠ Antuna Mihanovića Slavonski Brod, A. Mihanovića 35; 27. 3. 2013. OŠ Tin Ujević, Opatijska 46, Osijek

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Edita Borić i Alma Škugor, dipl. učiteljica

Ciljevi: Učitelji će:

  • samostalno odrediti i napisati što se od učenika očekuje da zna, razumije i/ili da je sposoban pokazati nakon završetka (nastavnog sata – teme, nastavne cjeline, nastavnog predmeta) učenja.
  • odredit će prikladne kriterije vrednovanja za svaki razred u nastavnom predmetu Priroda i društvo.
  • prema Bloomovoj taksonomiji izraditi će kriterije vrednovanja kojima će rangirati razine postignuća ocjenom od 2 do 5. Uskladiti će ishode učenja s ocjenom.
  • povezat će način učenja, ishode učenja, metode poučavanja, vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Prirode i društva.

Oblici rada: predavanja, radionice i prikaz iz prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje.

Voditelj

Mirela Skelac, prof., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-916