Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Vrednovanje za učenje; Medijska pismenost u okviru novog kurikula

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji planiranog skupa namijenjeni su učiteljima razredne nastave s područja Zagrebačke županije, županijskih voditeljica Martine Janeš, Nevenke Tomec, Vildane Vogrinc.

Mjesto održavanja: OŠ Eugena Kvaternika, Školska 1, 10 410 Velika Gorica

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Sanja Brajković, prof. psiholog, izv. prof. Igor Kanižaj, Nevenka Lončarić, prof., viša savjetnica AZOO, mr.sc. Tomislav Ogrinšćak, viši savjetnik AZOO

Ciljevi: upoznati se s istraživanjima o važnosti vrednovanja za učenje, razlikovati vrednovanje za učenje od drugih oblika vrednovanja, predstaviti najnovije rezultate istraživanja koji se odnose na korištenje medija kod djece, objasniti specifičnosti medijskih navika kod djece i mladih, opisati promjene u korištenju medija kod djece i mladih, prikazati nove modele poučavanja o medijima unutar modula medijska kultura, predstaviti rezultate analize sadržaja nastavnih jedinica iz područja medijske kulture, osnažiti učitelje razredne nastave kroz razvoj interdisciplinarnih radionica, upoznati učitelje s rezultatima analize istraživanja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO, upoznati ih s literaturom i alatima za korištenje u nastavi, vidjeti rad učitelja praktičara.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditeljica:

Jasmina Hamer, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01 2785-068