Stručni skupovi / 29. kolovoza 2013.

Poticanje kreativnosti kod djece rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Primošten, Dječji vrtić „Bosiljak“, sv. Josipa 7

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obavezna online prijava do 11. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Mila Cvrlje,odgojitelj savjetnik, Tita Luketa, odgojitelj predškolske djece u mirovini

Ciljevi: Sudionici će:

  • Spoznati razliku između pojmova: darovitost, talent i kreativnost u odgojno-obrazovnom procesu
  • Dobiti uvid u različite metode poticanja kreativnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi
  • Steći uvid u važnost prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja kao bitnih  čimbenika poticanja kreativnosti kod djece
  • Steći znanja i sposobnosti nužnih za jačanje profesionalnih kompetencija
  • Bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Tončica Kalilić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000Split
Telefon: 021/340996