Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Zašto poučavamo matematiku

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike osnovnih škola Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije te nastavnicima matematike Varaždinske i Međimurske županije

Mjesto održavanja: Varaždin, Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Franka Miriam Brückler, Dajana Zucić, prof., Tamara Srnec, prof., Mirjana Konosić, prof.

Ciljevi:

  • upoznati sudionike s nekim od mogućih tumačenja ciljeva nastave matematike
  • upoznati sudionike s metodama i načinima koji ciljeve učenja i poučavanja matematike mogu učiniti vidljivijima u samoj nastavi matematike
  • motivirati sudionike za primjenu kreativnih pristupa u planiranju, programiranju i izvođenju neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni i skupni rad 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: –

Voditelj:

Mirjana Konosić, prof., viša savjetnica za matematiku
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-053