Objave / 25. ožujka 2019.

Učenje i poučavanje stranih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira znanstveno-stručno savjetovanje i panel raspravu „Učenje i poučavanje stranih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu“ koje će se održati u petak, 29. ožujka, u 10:00 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb. Europska Unija je odredila osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje, među kojima posebice treba naglasiti kompetenciju komuniciranja na stranim jezicima, koju je prihvatila i obrazovna politika Republike Hrvatske kroz svoje strateške dokumente.

Namjena: program je namijenjen ravnateljima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učiteljima i nastavnicima stranih jezika te voditeljima županijskih stručnih vijeća za strane jezike.

Predavači: sveučilišni profesori metodičari nastave stranih jezika, članovi stručnih radnih skupina za izradu kurikuluma stranih jezika, viši savjetnici u agencijama, ravnateljica Europskog centra za suvremene jezike Vijeća Europe ECML-CELV), voditelji strukovnih udruženja učitelja, nastavnika i profesora stranih jezika.

Ciljevi:

Identificirati izazove u učenju i poučavanju stranih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu;

Utvrditi stupnjeve prohodnosti i dostupnosti stranih jezika u obrazovnoj vertikali;

Naglasiti važnost europskih instrumenata poučavanja;

Identificirati u dijalogu i konstruktivno sa stručnom javnošću izazove u radu odgojno-obrazovnih radnika na svim odgojno-obrazovnim razinama.

Metode i oblici rada: izlaganja, rasprave.

Vrednovanje: potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu (od strane nositelja programa).

Rok prijave: 27. ožujka 2019., na e-mail: snjezana.banek@mzo.hr

Program skupa (DOC. 45 kb)