Objave / 20. prosinca 2019.

Upoznavanje s finskim iskustvima u reformi kurikula

Za članove Radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma, a u sklopu projekta  Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je studijski posjet Finskoj nacionalnoj agenciji za obrazovanje u Helsinkiju.

U studijskome posjetu od 15. do 18. prosinca 2019. godine sudjelovala je mr. sc. Gea Cetinić, pomoćnica ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, članica Radne skupine. Cilj studijskoga posjeta bio je upoznavanje s reformom strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja u Finskoj i primjenom kurikula temeljenih na kompetencijama, razmjena iskustava i primjera dobre prakse.