Upute i obavijesti / 11. prosinca 2019.

Pravila o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri – obrasci

Agencija za odgoj i obrazovanje prikuplja, obrađuje, koristi i štiti osobne podatke učenika i mentora sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Pravilima Agencije o zaštiti osobnih podataka u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri koja su javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije.

Prijavom za sudjelovanje na natjecanju/smotri pristupnici su izričito suglasni da Agencija za odgoj i obrazovanje kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018). Agencija će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za sudjelovanje na natjecanju/smotri te se neće koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Ovim Pravilima o zaštiti osobnih podataka u svrhu sudjelovanja učenika i mentora na natjecanju/smotri utvrđuje se sljedeće: koji konkretno osobni podaci se prikupljaju, koji se od tih podataka objavljuju javno na internetskim stranicama, koji podaci se prosljeđuju drugim institucijama, koliko dugo i gdje se čuvaju podaci te sigurnost mrežne stranice/sustava.

Prikupljamo sljedeće osobne podatke:

za učenike: ime i prezime, spol, OIB, razred, naziv škole, grad i županija, mjesto i datum rođenja, podaci o prethodnom obrazovanju i izloženosti učenika stranom jeziku, ostvareni rezultat

za mentore/pratitelje učenika: ime i prezime, zanimanje, naziv škole/institucije, grad i županija, email adresa, tel./mob.

za članove županijskog/državnog povjerenstva za provedbu natjecanja/smotre: ime i prezime, zanimanje, institucija, email adresa, tel./mob.

Podaci koji se javno objavljuju na internetskoj stranici:

za učenike: ime i prezime, razred, naziv škole, grad i županija, ostvareni rezultat

za mentore: ime i prezime, naziv škole/institucije, grad i županija; a za mentore koji su voditelji putovanja: kontakt podaci

za članove državnog povjerenstva za provedbu natjecanja/smotre: ime i prezime, zvanje, institucija, grad i županija

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima (Uredba /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, 42/2018), a u svrhu organizacije i provedbe učeničkih natjecanja i smotri te ostvarivanja prava sudionika natjecanja/smotri koja proizlaze iz važećih propisa.

Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama te su sigurnosno pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju koji izaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice drugim institucijama iz područja odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja, visokog obrazovanja te područja znanosti u skladu s važećim propisima.

Institucije kojima se podaci prosljeđuju:

MZO

CARNet (NISpuSŠ, ematica)

AZVO (NISpVU)

hoteli, prijevoznici

Koliko dugo se čuvaju podaci i gdje:

podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim propisima te Posebnim popisom arhivskoga i registraturnoga gradiva Agencije za odgoj i obrazovanje.

Privola za punoljetne učenike sudionike natjecanja i smotri (DOCX: 25 kb)

Privola za maloljetne učenike sudionike natjecanja i smotri (DOCX: 25 kb)

Privola za mentore sudionike natjecanja i smotri ( DOCX: 25 kb)